Public 4

Visegrad’dan Grafik Tasarım

7—19/3 2017, İzmir

  • Facebook - White Circle

Orta Avrupa’da Kamusal
Alanı ve Sosyal İletişimi
Üretmek/Yansıtmak

Visegrad Dörtlüsü Orta Avrupa ülkeleri Çekya, Macaristan, Polonya ve Slovakya’da grafik tasarım, kamusal alanı ve sosyal iletişimi nasıl etkiler: 3 Kasım 2016’da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde ortaya atılacak olan soru bu. Orta Avrupa’nın Visegrad Dörtlüsü ülkelerinde grafik tasarım alanına dair görüşlerini sunacak olan tasarımcılar ve küratörler, projelerini ve metotlarını Türkiye’den profesyonel katılımcılarla paylaşacaklar.

 

Grafik tasarımın, geniş sosyo-kültürel bağlama dair özellikleri özümsediği yönündeki önermeyi dikkate alan bir sergi eşliğinde katılımcı tasarımcıların kamusal alanı en çok etkileyen ya da kamusal alandan en çok etkilenmiş eserleri ön plana çıkarılacak. (3 Kasım’da Macar Kültür Merkezi’nde halka açık bir açılış yapılacak; 6 Mart’ta, 2017, İzmir Mimarlık Merkezi.)

4 Kasım’da Marcin Nowicki ve Katarzyna Nestorowicz (Post Studio Noviki, Varşova, Polonya), zihinsel sınırlarımızı görsel dil işaretlerine nasıl dönüştürebileceğimize dair "Bilginin Yabancı Alanları" başlıklı bir grafik tasarım atölyesi verecekler. — Tüm etkinlikler ücretsizdir. Türkçe tercüme olacaktır.

Influencing/Reflecting
the Public Space and Social Communication in Central Europe

How does the graphic design influence and reflect the public space and social phenomena of four Central European countries, so-called Visegrad Four, Czechia, Hungary, Poland and Slovakia: the question to be pointed within the graphic designers’ meeting on 3 November 2016 at Mimar Sinan Fine Arts University. The designers and curators who have their say over the Central European graphic-design-sphere of Visegrad Four countries will introduce their projects and methods to a professional Turkish audience.

 

With regard to the premise that the graphic design absorbs the specifics of its broader local socio-cultural context, an accompanying exhibition will put the participating designers’ most public-space-influencing or public-space-influenced works on display. (Public opening on 3 November in Hungarian Cultural Center in Istanbul, on 6 March in Izmir Center for Architecture.)

 

On 4 November, Marcin Nowicki and Katarzyna Nestorowicz (Post Studio Noviki, Warsaw, Poland) will give a graphic design workshop entitled Alien Fields of Knowledge considering how to transform our mental borders into visual language signs. — All events are free of charge. With interpreting to Turkish.

Workshop by Noviki
Workshop by Noviki
Workshop by Noviki
Workshop by Noviki
Workshop by Noviki
Workshop by Noviki
Workshop by Noviki
Workshop by Noviki
Exhibition
Exhibition

Until 14/12 in Hungarian Cultural Center

Exhibition
Exhibition

Until 14/12 in Hungarian Cultural Center

Exhibition
Exhibition

Until 14/12 in Hungarian Cultural Center

Symposium
Symposium

Mimar Sinan Fine Arts University

Exhibition
Exhibition

Until 14/12 in Hungarian Cultural Center

Konuşmacılar Talks by

Marcel Benčík (SK)

Bratislava’daki Güzel Sanatlar Akademisi, Görsel İletişim Fakültesi’nde grafik tasarım yorumu dersleri veren grafik tasarımcı. Yeni nesil Slovak grafik tasarımcıları etkileyen Benčík, projelerinde de grafik tasarımın sosyo-kültürel izlenimlerine (kentsel poster ve göçe dair grafik tasarım gibi) odaklanıyor. Visegrad Dörtlüsü ülkelerinin grafik tasarımını dünya çapında tanıtmak için G4 adlı bir organizasyonu kurdu.

Marcel Benčík (Slovakia), a graphic designer and a scholar giving lectures at the Faculty of Visual Communication of Academy of Fine Arts and Design in Bratislava, for example, on interpretation in graphic design and has influence over the education of new generations of Slovak graphic designers. In his projects, he also focused on socio-cultural aspects of the graphic design (e.g. rural poster, graphic design on migration, etc.). He established an organisation called G4 dedicated to promoting graphic design from Visegrad Four countries worldwide.

Balustrade at Farské schody (Parish Stairs) of Žilina 

Farské Merdivenleri Korkulukları, Žilina 

Design Tasarım

Marcel Benčík, Peter Lényi, Ondrej Marko, Marián Lucký

2015

 

Awarded with Slovak National Prize for Experimental Design

Slovak Deneysel Tasarım Ulusal Ödülü

 

Aleš Najbrt & Bohumil Vašák (CZ)

En köklü Çek grafik tasarımcılarından olan Najbrt’ın stüdyosu, birçok önde gelen Çek kültürel çalışmanın görsel yüzü oldu: Karlovy Vary Uluslararası Film Festivali ya da son zamanlarda Çek Televizyonu. 1989’da anti-komünist devrim sırasında, öğrenci direniş hareketinin görsel iletişimini şekillendirdi ve totaliteryenizm sonrası birçok derginin görsel kimliğini oluşturdu. Kurduğu stüdyo, Demir Perde’nin çöküşü sonrasında kurulan bağımsız stüdyoların ilkiydi. 1999’dan 2010’a kadar Brno Uluslararası Grafik Tasarım Bienali’nin başkanlığını ve küratörlüğünü de yaptı.

Aleš Najbrt & Bohumil Vašák (Czechia): The most established Czech graphic designer whose studio made up the visual face of the many prominent Czech cultural endeavours: the Karlovy Vary International Film Festival, or Czech Television recently. He shaped the visual communication of the student resistance movement during the anti-communist revolution in 1989 and created the visual identity of many early post-totalitarian magazines. The studio he established was one of the very first independent studios after the fall of the Iron Curtain. From 1999 to 2010, he also chaired and curated the Brno International Graphic Design Biennial. 

Daha fazla bilgi Learn more

Karlovy Vary International Film Festival, visual identity

Studio Najbrt (en)

Ayşegül İzer (TR)

İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Grafik Tasarim Bölüm başkanı olan Prof. Ayşegül İzer, grafik tasarım eğitimini 1992’de tamamladı. 2000’de kendi stüdyosunu kurdu. Emre Senan Tasarım Vakfı’nın ve Yahşibey Tasarım Çalışmaları’nın eş-kurucusu olan İzer, Türkiye Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu’nun (GMK) ve MSGSÜ Grafik Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin üyesidir. Çalışmaları sergilerde, yayınlarda, koleksiyonlarda ve müzelerde yer almakyadır. Dünya çapında birçok seminer, atölyeye katılan İzer, birkaç etkinlikte de jüri üyesi olarak yer almıştır. Yayınlanan profesyonel makaleleri ve toplamda 12 grafik tasarım ödülü bulunmaktadır. 

Ayşegül İzer (Turkey): Professor, a head of graphic design department of Istanbul Mimar Sinan Fine Arts University, the most respected art and design academy in Turkey, where she also completed her graphic design studies in 1992. In 2000, she established her own design studio. Co-founder of ESDF Emre Senan Foundation for Design –  Yahşibey Design Workshops, member of Turkish Society of Graphic Designers (GMK) and MSGSÜ Graphic Design Application and Research Center. Her works took place in exhibitions, publications, galleries, collections and museums. Participated in many seminars, workshops around the world and served as jury member in several events. Has published articles in professional matters. Has a total of 12 graphic design awards. 

Noviki (PL)

Marcin Nowicki & Katarzyna Nestorowicz. Ulusal ve uluslararası başarılarına rağmen (Avrupa Tasarım Ödülü, öncü Polonya sanat kurumlarıyla yapılan çalışmalar, dünya çapında verilen ders ve atölyeler), Varşova merkezli Post Studio Noviki hâlâ daha risk almaya ve birçok altkültürün orijinal görsel ifadelerine yönelik deneysel çalışmaya devam ediyor. Araştırma destekli bu yaklaşım, işlerin altüst edici, anarşist veya rahatsız edici görünmesini ve 2010’ların sosyo-kültürel dinamizmiyle gayet örtüşmesini sağlıyor.

Marcin Nowicki & Katarzyna Nestorowicz (Poland): Despite their national and international acclaims (European Design Award, works for leading Polish art institutions, lectures and workshops worldwide), the Warsaw-based Post Studio Noviki, still keeps obstinately risk-taking and experimenting with authentic visual expressions of varied subcultures. This approach though backed by research make their works look subversive, anarchist, or disturbing but highly relevant to the socio-cultural dynamism in the 2010s.

Daha fazla bilgi Learn more

The Make Yourself at Home, Guide to Warsaw

Studio Noviki (en)

Daha fazla bilgi Learn more

Shadow Architecture Vol. 1

Studio Noviki (en)

Mária Rišková (SK)

Slovak grafik ve üretim tasarımcıları için bir referans noktası olan Slovak Tasarım Merkezi’nin direktörü Rišková, 2013’te Bratislava’daki Slovak Tasarım Müzesi’nin eş-kuruculuğunu yaptı. Doğuştan bir öncü olan Rišková, Multiplace New Media Festival ya da Brundi Medialab gibi çeşitli çağdaş sanat ve tasarım projelerinin de kuruculuğunu yaptı ve Trnava Poster Triennial için çalıştı. Aynı zamanda deneyimli ve takdir gören bir yeni medya ve sanat eğitmenidir.

Mária Rišková (Slovakia): A director of the Slovak Design Centre, a point of reference for Slovak graphic and product designers. In 2013, she co-founded the Slovak Design Museum in Bratislava. As a pioneer and initiator by nature, she also founded a number of various contemporary art and design projects including Multiplace New Media Festival or Burundi Medialab. She is an acclaimed scholar of new media and art, and an educator and curator with extensive experience (working, for example, with Trnava Poster Triennial.)

Balázs Vargha & Ábris Gryllus (HU)

Budapeşte Moholy-Nagy Sanat ve Tasarım Üniversitesi’nin (MOME) Tasarım Bölümü’nün Sunumu. MOME’deki Grafik Tasarım bölümünün, zamanla çokça değişen yüz yıldan fazla bir geçmişi var. 2007’den beri Grafik Tasarım Bölümü, üç düzeyde eğitim veriyor: Lisans, Yüksek Lisans ve daha ileri çalışmalar için Liberal Sanatlar Doktorası (DLA) veriyor. Her sene çok sayıda başvuru alan ve bir giriş sınavı yapan bölüme, her düzeyde on-on beş öğrenci alınıyor. 
Teknik becerilerin ötesinde, Grafik Tasarım Bölümü öğrencilere alanın sorumlu ve özgün düşünürlerini, toplumsal ve kültürel bir duyarlılıkla öğretiyor. Bölüm başkanlığını Balázs Vargha yaparken, Ábris Gryllus bir misafir eğitmen. İkisi de aynı zamanda bölümün eski öğrencileri.

Balázs Vargha and Ábris Gryllus (Hungary) will present in Istanbul the Graphic Design Department of Moholy-Nagy University of Art and Design in Budapest. Graphic Design teaching at the Moholy-Nagy University of Art and Design (MOME) has a history of more than a hundred years, with many changes over the years. Since 2007, the Department of Graphic Design has been offering an education on three levels: Bachelor and Master studies, and for further studies it also extends to Doctor of Liberal Art (DLA) level. Each year, after an overwhelming number of applicants sat their entrance exam, ten to fifteen new students get enrolled to our department on both levels. Above the technical skills, the department of Graphic Design focuses on teaching students to be responsible, autonomic thinkers of their field, with social, cultural sensitivity.  Balázs Vargha is a head of the department and Ábris Gryllus is a guest lecturer, both of whom used to be students of the same department in their time.

Syntonyms
Design Tasarım 

Ábris Gryllus

2012

The diploma work of Gryllus Ábris is an installative project where cityscapes and riverbanks create an atmospheric a representational system of sound and visual. 

Open Doors Açık Kapılar
Design Tasarım

Ágnes Jekli

2013

Open Doors is a diploma work of Ágnes Jekli. The project is a collaboration for creating a visual bridge amongst the locals and the young refugees who arrive in Hungary.

Programme Program

Sempozyum

Symposium 

3/11 2016

14.00—18.00
MSGSÜ

Sedad Hakki Eldem

Oditoryum Auditorium

Türkçe tercüme olacaktır!

—14.00

Opening by Gábor Fodor, director of Hungarian Cultural Centre,

and Umut Südüak, director of Turkish Society of Graphic Designers

—14.15

 

Ayşegül İzer

Türkiye'de Grafik Tasarım Geliştirilmesi
Development of Graphic Design in Turkey

Aleš Najbrt & Bohumil Vašák

Hayat Mutluluk Sürpriz

Life Happiness Surprise – Works by Studio Najbrt in Context of Social and Cultural Changes in the Czech Republic after the Fall of Iron Curtain, 1989

 

 

Marcel Benčík
Slovak Grafik Tasarımı? Cesur! Tasarım ve Sanatın Çatışması

Slovak Graphic Design? Bravery! Clash between Design and Art  On Urban Space and Design Activism

 

Mária Rišková

Grafik Tasarım Dünyayı Nasıl Değiştirebilir

How Can Graphic Design Change the World(s)

—16.15

 

Balázs Varga & Ábris Gryllus

Budapeşte Moholy-Nagy Sanat ve Tasarım Üniversitesi’nin Tasarım Bölümü’nün Sunumu

Presenting the Graphic Design Department of Moholy-Nagy University of Art and Design in Budapest

B

Marcin Nowicki & Katarzyna Nestorowicz (Noviki)

Post-Pop Depresyonda Tasarım Yapmak

Designing in Post Pop Depression – How We Became a Post Studio

 

 

 

 

—18.00

Transfer to Hungarian Cultural Centre

—19.30 

Graphic Design from Visegrad, exhibition opening

Hungarian Cultural Centre

 

Sergi Exhibition

Public 4 Graphic Design 
from Visegrad

 

4/11—14/12 2016
Macar Kültür Merkezi

Hungarian Cultural Centre

7—19/3 2017

İzmir Mimarlık Merkezi

İzmir Center for Architecture

 

Curator Küratör Martin Maryška 

 

Atölye Workshop

Atölye

Workshop 

Bilginin Yabancı Alanları

Post Studio Noviki'den 

4/11 2016

MSGSÜ

(Kapalı olay)

Alien Fields of Knowledge

by Post Studio Noviki

Grafik tasarım, sadece yeni estetik formları yaratmakla kalmaz, aynı zamanda bir ara bulucu yerine de geçer. Kamusal ve özel alanlar, gündelik hayatın farklı alanlarını kavramlaştıran birer toplumsal inşadır. Mekânın kamusal ya da özel karakterine, siyasi, ekonomik, sosyal ve psikolojik açılardan meydan okunur. Kamusal alan, genelde halkın erişimine açık olan bir toplumsal alan şeklinde tanımlanır. Yollar, sokak duvarları, halk meydanları, parklar ve sahiller, sık sık kamusal alan diye bilinir. Radyo ve tüm kitle iletişim formu platformları da, kamusal sesin dışında düşünülür. Fakat gündelik haber akışı içeriği, genelde sosyal medyada gerçekleşen özel olaylar, düşünceler ve davranışlara dayalı bilgiyle hareket eder. Kamusal alanın aksine, özel alan bir kimseyi çevreleyen ve psikolojik açıdan bu kimseye ait görülen bölgedir. 

Çoğu insan, kişisel alanına değer verir ve burasına tecavüz edildiğinde rahatsızlık, öfke ya da endişe yaşarlar. Aynı zamanda, şöhret ve seyirciyle iletişim arzusu, online vatandaşların gündelik özel anlarını paylaşmaya ve bunları kamusal olana dönüştürmeye yönlendirir. Özel alanınızı nasıl kısıtlarsanız, kamusal uzaklığınız o kadar uzağa ulaşır. Özellikle günümüzde kamusal ve özel, birbirleriyle rekabet eden, tartışmaya ve müdahaleye açık alanlar.

 

Birkaç saatlik bu atölyede, özel/sosyal sınırlarımıza yakından bakacağız ve görsel formlar açısından bunları tartışacağız.

Graphic design creates not only new forms of aesthetics but could also stand for a toll of negotiation. The public and private are social constructs that conceptualize different domains of everyday life.
The public or private character of space is contested politically, economically, socially and psychologically. Often a public space is defined as social space that is generally open and accessible to people. Roads, street walls, public squares, parks and beaches are typically considered  public space. Radio and all forms of mass information platforms are also perceived as platform of the public voice but the content of daily news feeds is more often driven by  information based on private events, thoughts and behaviors that are present in social media. In contrast to public – private space is the region surrounding a person which they regard as psychologically theirs. 

 

Most people value their personal space and feel discomfort, anger, or anxiety when their personal space is encroached upon. At the same time, the need for fame and contact with  the audience pushes online citizens to share their everyday private moments transforming them into public showcases. How do you limit your private space – how far reaches  your public distance? Especially today the public and private are contested realms, and are open to debate and intervention.


During few hours of workshop we will be taking a closer look and negotiating our private/social borders and discussing them in terms of visual forms.

Daha fazla bilgi Learn more

Noviki lectures worldwide

Afterworkshop: In Memory of Poster

Istanbul – A Poster Reservation

We invite workshop participants to display their works after the workshop and we will do it together in a way of a street happening.

Unlike Warsaw, Bratislava, Budapest or Prague where urban public space is visually dominated by billboards and city-lights, Istanbuls Beyoğlu district is flooded with posters, due to the density of population and its function as a central cultural hub. This is the place where posters can be still celebrated as a royal discipline of graphic design and as a street art sui generis (surrounded by urban mess and other street art expressions.)

Urban Café

Kuloğlu Mh., Galatasaray Kartal sok. No:6/A

34433 Beyoğlu/İstanbul

Mekanlar Venues

 

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sedad Hakki Eldem Oditoryum Auditorium

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi

Kılıçali Paşa, Meclis-i Mebusan Cd. 24, 34433 Fındıklı / Beyoğlu/Beyoğlu/İstanbul

Macar Kültür Merkezi
Hungarian Cultural Centre

Macar Kültür Merkezi​
İmrahor Caddesi No:23 B Blok Kağıthane Polat Ofis, 34400 Kağıthane/İstanbul, Türkiye

 

İletişim Contact

Hakkımızda Credits

Project curator: Martin Maryška

Project coordinator: Andrea Gál 

Graphic designer: Ozan Akkoyun (www.ozanakkoyun.com)

Turkish translations: Tolga Yalur

English editing: David Hendrix

Office support: Kateřina Molová

Contact

Martin Maryška

martin.maryska@krajaneistanbul.cz

+90 507 077 9763

Ortaklar Partners

 
Uluslararası Visegrad Fonu Destekli
İstanbul Macar Kültür ve Dostluk Derneği, İstanbul
İstanbul Çekleri ve Slovakları Derneği
Polonyalılar Kültür ve Dostluk Derneği, İzmir
Deneysel  Tiyatro Merkezi, Brno, Çekya
Slovak Tasarım Merkezi, Bratislava
Morovian Galeri, Brno, Çekya
NOVIKI, Varşova, Polonya
Türk-Macar Kültür, Bilgi ve Sanat Vakfı, Budapeşte, Macaristan
 
Destekli
Moholy-Nagy Sanat ve Tesarim Üniversitesi, Budapeşte
Macar Kültür Merkezi, İstanbul 
Katkılarıyla
Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Polonya ve Slovakya Başkonsoloslukları
 
İşbirliğiyle
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
GMK, Grafik Tasarımcılar Meslek Kuruluşu
Supported by the International Visegrad Fund
Turkish-Hungarian Culture and Friendship Association in Istanbul
Association of Czechs and Slovaks in Istanbul
Centre for Experimental Theatre, Brno, Czechia
Moravian Gallery in Brno, Czechia
NOVIKI, Warsaw, Poland
Polish Culture and Friendship Association, Izmir
Slovak Design Centre, Bratislava, 
Turkish-Hungarian Cultural, Informational and Art Foundation, Budapest, Hungary

With support
Moholy-Nagy University of Art and Design, Budapest, Hungary
Hungarian Cultural Center, Istanbul
 
With auspices
Consulates General of the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia, Istanbul
In cooperation
Mimar Sinan Fine Arts University
GMK, Turkish Society of Graphic Designers

3. İstanbul Tasarım Bienali Paralel Etkinlik Programı kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Realised as a part of the 3rd Istanbul Design Biennial Parallel Events Programme.