Performativite ve Cinsellik: Macar bedeni


Macaristan’da, 1989’da rejim değişikliğinden sonra, sanatçılar sosyalist dönemde yasaklı olan temalara büyük ilgi duymaya başladılar. Bu temalardan biri de toplumsal cinsiyet rolleriydi. 1989’dan önce, kadın ve erkek bedenleri açıkça temsil edilse de, yanılsamalı bir cinsiyet eşitliğini gösteriyorlar; devlet propagandasına hizmet ediyorlardı. Dolayısıyla, siyasi değişim, toplumsal cinsiyet rolleri ve eşitsizliğini irdeleyen çok sayıda sanat eserinin üretilmesini tetikledi. Baskının bir diğer sonucu olarak, rejimin değişikliği öncesinde, 1970’lerde bir yeraltı sanatçı hareketi oluştu.

Bu sanatçılar grubu, enstalasyon ve performans sanatı gibi çeşitli türler üzerine çalıştılar. Bu olaylar devrimci addediliyor, devlet söylemince şüpheli görülüyor, dolayısıyla da casuslar tarafından izleniyordu. Fakat 70’li ve 80’li yıllardaki performans sanatları etkinlikleri serisi ve yeni deneysel işler aracılığıyla, sanat camiasında insan bedenini işleyen yeni bir kavram geliştirildi. Macar sanatçıların yanı sıra, çağdaş Macar sanatından seçilen yapıtlarda, her iki eğilimin de izleri ortaya çıkıyor: bu yapıtlardan bir kısmı, toplumda sürekli değişen toplumsal cinsiyet rollerinin peşine düşüyor; bir diğer kısmı ise biyolojik cinselliği hiç dikkate almıyor ve insan bedenini performatif bir varlık olarak görüyor.

(Ágnes Éva Molnár)

János Szirtes Geceyarısı, # 3 Midnight, # 3 inkjet baskı, alu-dibond paneli inkjet print, alu-dibond sheet 105 × 75 cm 2014

#BedenveRuh #Macaristan #Sanat

Dramaturji
Program