Bedenin Kavramsallaştırılması: Szczecin Sanat Akademisi


Beden ve ruh konusunu, bir bütün olarak ele aldız. Yani, her sanatsal aktivitenin ruhsal olduğunu ve insanın ruhsal aktivitesinin bizi en çok ilgilendiren alanı olduğunu ve en büyük vurguyu (sanat dünyasının bir parçası olarak) buna yaptığımızı varsayıyoruz. Projenin ilk bölümünün başlığının (beden) hakkını vermek amacıyla, performatif işler seçtim. Performans ya da, bir başka deyişle, kamera karşısındaki performatif icra, kaçınılmaz şekilde performansçının bedeninin varlığına işaret eder. Sanatsal bir araç olarak kullanılan, ruhsal olanın materyal bir taşıyıcısı olan bedenin varlığını imler. Freudcu bir yaklaşımla, sanat cinsel (ve elbette bedensel) dürtünün en karmaşık yüceltmelerinden biridir. Genç sanatçılar, projelerini kavramlaştırmak için yüceltme yolunu izlerler. Metodolojik döngüyü tamamlamak amacıyla, bu sanatçılar bedene dönerler. Beden, her ne kadar insandışı elektronik medya aracılığıyla da olsa, genç sanatçıların bir aracı haline gelir.

Stüdyo öğrencilerinin işlerinden oluşan seçki, performativite kriterine dayanıyor. İşlerin her biri, sanatçının veya aktörün bir çeşit aktivitesini sunuyor (Fotoğraflanan nesnelere ‘model’ demekten kasten imtina ediyorum, çünkü model pasif bir figürdür, dolayısıyla performatif değildir). Fotoğrafları çekilirse, bu fotoğraflara ‘performatif fotoğrafçılık’ denilebilir. Video işleri, Marlena Węgrzanowska’nın video performansının kayıtlarından oluşuyor. Julia Czarnecka’nın gülümsemesini fark eden bilgisayar uygulaması da beden ve bedenin politik kontrolü için geçerli.

(Łukasz SkąpskI)

Karolina Szufletowska

Dik Açı

Right Angle

fotoğrafçılık/photography

2017

Sanatçı Karolina Szufletowska, şekli değiştirilmiş ve dik açılı kısımları kesilmiş kum kabının eksik kısımlarını tamamlıyor. Bunu kendi bedeniyle yapıyor: biçim bozukluğuna yönelik bir bedensel protez yaratıyor.

#Sanat #201718 #Polonya

Dramaturji
Program