Bedeni Sınırlamak: Bağlamdaki İmge/Ses/Metin Stüdyosu (Bratislava)


Bağlamdaki İmge/Ses/Metin Stüdyosu, Bratislava Güzel Sanatlar Akademisi İntermedya Bölümü’nün bir parçası. Stüdyo öğretiminin amacı imgeler, metinler ve seslerle ilgili kavramsal ve reflektif çalışmalar gerçekleştirmek. Sanat ile kültür ve toplum içinde belirlenen semantik bağlamlar arasındaki ilişkiye büyük önem veriyoruz.

Bireysel hareket noktalarının çeşitliliğine, perspektiflere ve medyaya, tamamen kavramsal yaklaşımlar için alanlar yaratmaya, fikirler ve materyalizmi bozmaya dayalı çalışmalara da dikkat ediyoruz. Bir temayı materyal, imgesel ve görsel gerçeklikle, doğal ve içgörüsel şekilde kavramayı da ayrıca önemli buluyoruz. Bu stüdyoda medyanın ve ifade araçlarının seçimi, çözülmesi gereken bir probleme ve bireysel tercihlere dayanan, klasik disiplinlerin gelenekleri tarafından önceden belirlenmeksizin, yaratıcı sürecinin tam teşekküllü bir parçasıdır.

Öğrenciler, geniş bir alanda imge, ses ve metin ile çalışma imkanlarından birini seçebilirler. Yaratıcı dijital teknolojileri ve bunların klasik ve materyal medyayla kombinasyonlarını, sosyal müdahale, aksiyon, taktik ve jeste dayalı çeşitli sanat türlerini kullanabilirler. Beden, bir tema veya ifade aracı halinde, stüdyonun programında sürekli yer alıyor. Beden üzerine genelde kısa süreli ödevler ve atölye çalışmaları veya bireysel sanat çalışmalar yapılıyor. Bazen de öğrenciler, kendi inisiyatiflerine bırakılan, bağımsız sanat çalışmalarında fiziksel olanı kendileri keşfediyorlar. Beden üzerine çalışmak, 2016/2017 yaz döneminde dikkatimizi çekti. 'Hareketli Beden Eskizleri' diye adlandırdığımız bir hareket temasını inceledik.

Bedenlerimizle beraber çalıştığımız, birbirimizle etkileşim kurduğumuz, farklı alanlar ve ortamlarla etkileşim kurduğumuz bireysel, partnerli ve grup egzersizleri yaptık. Bedene dair görsel ve dans içgüdüleri ile, hareket ve performans arasında etkileşimler kurmak üzere, koreograf ve dansçı Petra Fornayová’yı stüdyomuza davet ettik. Bratislava’daki Open Gallery’de, ‘İsteği Kavramak, Dönüştürmek, Parçalara Ayırmak’ başlıklı bir kolektif hareket performansı gerçekleştirdik.

Yaz dönemi boyunca, öğrenciler bireysel stüdyo ödevleri üzerine çalıştılar ve enstalasyon, çizim, metin ve nesne çalışmalarının yanısıra, performans formatında (canlı veya video) çalışmalar gerçekleştirdiler. Yaz döneminde kazanılan deneyim, yalnızca bedenleri hareket ettirmek üzerine kuru değildi. Aynı zamanda yerleşik kategorileri, öğrenme yaklaşımını, iletişim ve yaratıcılığı dönüştürme amacındaydı. Görsel sanat yönetiminde, bir takım değerler ve tekniklere vurgu yapılır.

Bu değer vurgusunun sonucu, üretim için hayatta kalma, düşünme ve uzlaşımı gözardı etmek ve bireysel yaratım adına kolektif çalışmayı heba etmek anlamına gelir. Genelde dersliklerde yapılan öğretim sürecinde, sözellik iletişime ve görsellik de duyumlara egemendir. Öğrenciler bu yapıda, kendilerine sunulan hiyerarşik modele göre kendilerini gerçekleştirirler. Yaz dönemi süresince, geleneksel kuralları reddettik. Değerleri ve beklentileri, kolektif şekilde gerçekleştirdik. Öğrenme sürecinde, hiyerarşik rol dağılımı, jest ve hareketlerden oluşan iletişimle yapı bozumuna uğrattık. Bedeni kullandık ve algılamada göz ardı edilen duyumlara başvurduk.

Öğrenim ve yaratım için çeşitli mekanları kullandık ve dans tiyatrosu ve çağdaş dans teknikleriyle deneysel çalışmalar yaptık. Burada sunulan gruptaki sanat işlerinin çoğu, bu ‘kinetik’ yaz döneminde üretildi. Seçkiye, bedeni farklı bağlamlarda, teknoloji, tüketim, üretim veya (erotik) arzu açısından inceleyen diğer öğretim dönemlerinden de birkaç çalışma da ekledik.

(Nóra Ružičková, Maja Štefančíková)

Petra Fornayová, Nóra Ružičková, Maja Štefančíková İstenci Kavramak, Değiştirmek, Parçalamak Grasping, Shifting, Dividing Will kolektif hareket performansı/collective movement performance Open Gallery, Bratislava 2017

Performans, uluslararası İstenc Sorunu (Question of Will) projesinin bir bolumu olarak sergilendi. Studyo oğrencileriyle iş birliği yaparak bu projeyi gercekleştirdik. Mimari mekan korkularına ve aynı zamanda bir cağdaş sanatlar galerisi olarak mekanın kurumsal karakterine yanıt verdik. Anahtar kelime olan istenci, bir grup performanscı ve bir grup izleyici arasındaki guc ilişkisi uzerinde zarif duzeltmeler yaparak yorumladık. Sadece fiziksel hareketi değil, (daha kucuk olcude) uzamsal ses ve vizyonu da kullandık. Mekandaki konumları değiştirerek, hareketlerimizin dinamiklerini yeniden yorumlayarak ve bakışı yoneterek, galerideki bir grup izleyicinin davranışları, ilgisi ve duyguları uzerinde calıştık ve bu izleyicilerin kendilerini algılamalarına ve mekanı daha yakından deneyimlemelerine yardım ettik.

#Slovakya #BedenveRuh #Sanat

Dramaturji
Program