Beden/ölür: Beden Tasarımı Stüdyosu (Brno)


Beden, çıplaklığı ve fizikselliğiyle Çek sanatının şimdiye dek bir parçası olmamıştı. Sosyalist dönemin resmi sanatında, beden sadece propaganda stilinde sanat nesnesi formlarında görülebiliyordu. Gayriresmi yeraltı sanatı bile çok masumdu. Ruh, bedene karşı galip geliyordu. En dışavurumcu sanat işleri, bedeni toplumsal cinsiyeti ve toplumsal belirleyicileri olan bedenler halinde değil, sadece varoluşçu sembol ile kullanıyordu (Tomáš Ruller, Petr Štembera, Jan Mlčoch). Resmi (ve gayriresmi) Çek sahnesi, güçlü erilliğin tipik bir örneğiydi. Kadın sanatçılar çok azdı ve toplumsal cinsiyet sorunlarını veya daha duyumsal motifleri, dönemin sanat repertuvarına almakta başarılı değildiler (Zorka Ságlová, Margita Titlová). 1989’daki Kadife Devrimi’nin ardından gelen ilk dalga, mücadelesini ettiğimiz beden konusunu, ciddi ve güçlü bir dışavurumla birlikte (Veronika Bromová) sahneye taşıdı. Kadın sanatçıların bilinçdışı kaynaklı direnişi bir sınırlama getirse de, toplumsal cinsiyet sorunu o günden bugüne, yavaş yavaş ve başka sorunlarla beraber aşılıyor.

Bu coşkulu ihtiyaç atmosferi, Brno’daki Beden Tasarımı Stüdyosu’nu beden konusunu Çek sanatına tanıtma işlevinde bulunuyor. Temel hedefi, bu konuyla ilgilenen sanatçı adaylarına yardım etmek ve sanatta, sanatın çeperlerinde ve diğer alanlardaki beden sorunlarına yönelik uzman bir çalışma alanı sağlamak (beden ve toplumsal cinsiyet, kimlik dönüşümlerinde beden, medyada beden, pornografide beden, annelikte beden, aktivizmde beden).

(Lenka Klodová)

Lukáš Essender

Your Ladyboy

Hanımevladınız

performans/performance

2016

#Çekya #201718 #BedenveRuh

Dramaturji
Program