Çekya+Macaristan+
+Polonya+Slovakya=
=Vişegrad 4+Türkiye

 

3. Vişegrad-Türk Kültür Festivali

İstanbul+İzmir+Ankara
Bratislava+Budapeşte+Prag+Varşova
2017/2018

 

Training Programme for

Visegrad Community Leaders

Sat/Cmt 21 Ekim/October 2017, 11:00–17:00
Macar Kültur Merkezi Hungarian Cultural Centre 

We, diaspora community of Visegrad countries – Czechia, Slovakia, Hungary and Poland – we are happy to invite you to Move Yourself: Training Programme for Visegrad Community Leaders During the training programme, V4 leaders (representatives from each country community in Istanbul) will have possibilities to work together, develop their social and multicultural competencies, learn about funding, organising, planning, promoting cultural and social events from experts in NGO fields.

Harakete Geç: Vişegrad Topluluğu Liderleri
için Eğitim Programı​

Eğitim süresince, V4 liderleri, yani her dört ülkenin İstanbul’daki temsilcilerinin katılımıyla, birlikte çalışma, sosyal-çok kültürlü yetileri edinme, NGO uzmanlarından kültürel ve sosyal etkinliklerin tanıtılması konuları yer alacaktır. Eğitim programı boyunca, katılımcılar diasporaların imkanları ve yerel toplulukların ihtiyaçları ile ilgili soru işaretlerine cevap arayacağız. Yaygın eğitim metodolojisinin uygulanacağı eğitimin ardından, liderler problemleri muhtemel çözüm önerilerini tartışacaktır. Diğer toplulukların üyelerini de aramızda görmek bizleri mutlu edecektir. Ortak çalışmaya ve birikimlerinizi paylaşmaya her zaman açığız.

İstanbul’daki yerel V4 topluluklarının entegrasyonu ile ilgili her hangi bir konuda çalışma isteğinde olanları, İstanbul’da etkili bir sosyal ve kültürel yaşama başlangıç yapma niyetinde olanları ve İstanbul’daki diğer topluluklar ile ilgili çalışma fırsatı bulmuş kişileri bu programa davet ediyoruz. 

İstanbul’da kültürel alanda ve eğitiim alanında farklı organizasyonlarla ilgilenenleri, kendi kültürünün tanıtılmasını ve kültürel mirasının devam etmesine katkıda bulunmak isteyenleri, İstanbul’daki aktif insanlardan bir ‘network’ oluşturmayı isteyenleri de programımıza davet ediyoruz. 

During the training program representatives from each V4 country in Istanbul will learn about possibilities of working together, develop social and multicultural competencies, learned about funding, organizing, planning, and promoting cultural and social events from experts in NGO fields. During the training program, participants will discuss possibilities for diaspora communities and explore ways to answer the needs of local communities. After the training course, where we will use active methods of learning and non-formal education methodology – leaders will have a chance to work on solving these problems together.

 

We were also very happy to invite representatives from other diasporas communities. We are open for cooperation and sharing practices.

 

We invited everyone who is motivated to work for the idea of integrating local communities of V4 members in Istanbul – those who have some experience in organizing local initiatives for communities in Istanbul or would like to start being active in social and cultural fields.

Training Programme for Visegrad Comm
Training Programme for Visegrad Comm
Training Programme for Visegrad Comm
Training Programme for Visegrad Comm
Training Programme for Visegrad Comm
Training Programme for Visegrad Comm
Training Programme for Visegrad Comm
Training Programme for Visegrad Comm
Training Programme for Visegrad Comm
Training Programme for Visegrad Comm
Training Programme for Visegrad Comm
Training Programme for Visegrad Comm

Vişegrad

Topluluğu Günü

Paz/Sun 5 Kasım/November 2017, 11:00–17:00
Macar Kültur Merkezi Hungarian Cultural Centre 

2. Vişegrad Topluluğu Günü. Rutin bir yerel kültürel girişim olup yerel toplululuk üyelerinin entegrasyonu için bir şans oluşturur. Bu günü kutlamak adına çeşitli organizasyonlar ve çalışmalar düzenlenecektir.

2nd Visegrad Community Day. A regular local cultural initiative which celebrates Visegrad cooperation and gives an opportunity to integrate with local communities for integration of local communities members. This day will have many activities designed and organised with the aim of celebrating this cooperation.

İstanbul’daki V4 topluluğu üyeleri kendi kültürlerini yaratıcı ve sanatsal bir biçimde sergileme şansı elde edecekler. Bu programda çocuklar için tiyatro atölyeleri, yemek kursları, tandem dil değişim programı gibi farklı etkinlikler de olacaktır.
Yerel liderlerin de, V4 topluluklarının ihtiyaçlarını öğrenme ve onları daha iyi tanıma şansı bularak gelecek planlarını anlama fırsatı olacaktır.

 

Bu etkinliğin amacı V4 ülkeleri arasında entegrasyon fırsatı oluşturmak, ortak anlayışa ve yerel topluluklar arasındaki gelecekteki işbirliklerine kapı aralamaktır. Vişegrad markamızın tanıtımı  adına bu etkinlik İstanbul’daki tüm expat topluluklarına açıktır. 

V4 communities’ members of Istanbul will present their cultures in a creative and artistic way. The programme will feature initiatives like a theatre workshop for children, Visegrad cuisine – cooking workshop, language tandem meeting and other grassroots activities.

 

Local leaders will face with the actual needs of the V4 community by getting to know them and discussing future plans. The idea of this event will be creating space for integration, common understanding and future cooperation between V4 expat communities and inside  communities.

 

The event will be open to all world/local-expat communities  in Istanbul as a sort of our public service and with an intention of promoting the Visegrad brand.

 

Seyyar Kitap
Vişegrad Library/

Kütüphanesi

V4 topluluğu üyelerinin altyapı ve iş birliğini güçlendirmek adına topluluk alanı olarak Macar Kütür Merkezi tarafından Vişegrad Kütüphanesi açıldı.

 

Books on the Move: Visegrad Library. In order to improve infrastructure for the collaboration of V4 diaspora communities in Istanbul, the Visegrad Library will be opened as a community space hosted by the Hungarian Cultural Centre.

Çek, Polonya ve Slovak diasporaları uzun yıllardır kitaplarını muhafaza etmek ve farklı etkinliklerini düzenlemek için fiziksel alan ihtiyacı yaşamaktaydı. Ortak diplomatik tesirimiz sayesinde topluluğumuz (özellikle çocuk kulübü) bu merkezde aktivitelerini düzenlemektedir. 


Vişegrad Dayanışma’sının çok farklı alanlara yayılarak özellikle de diaspora ve devlet yönetimi arasındaki yararlı işbirliğini sağlamasının lüzumunu görmekteyiz. Projedeki etkinlikler kapsamında, Vişegrad konuşuna ve bireysel yerel kültrürlere değinen bir çok kitaba hem milli dillerde hem de ingilizce olarak erişim sağlanacaktır.
Kütüphane sadece bir buluşma noktası olmakla kalmayıp aynı zamanda, kitap değişimi gibi kitap odaklı etkinliklerin de yapılacağı bir mekan haline gelecektir. Fonlar internet ortamında listelenecektir. Kamuya açılışı seçili V4 etkinliğinde yapılacaktır.

.  

 

Czech, Polish and Slovak diaspora has been searching for a while for suitable places to hold their events and activities, and keep their books. Thanks to our joint effort we have already negotiated that our individual community activities (esp. children clubs) are hosted at the centre.
 
Now, we see a need to deepen and formalise this “Visegrad solidarity” which also manifests beneficial partnership between the state administration and diaspora. Within the project activity, a number of books dealing with Visegrad affairs and individual national cultures, either in national languages, Turkish or English will be acquired.
 
The Library will work not only as a meet-up location but as a functioning  library hosting book-related events, such as book exchanges. The funds will be listed on the website.