Vişegrad–Türk

Topluluğu Girişimi

Promote

V4 culture
in Turkey & Turkish culture in V4 countries

V4 kültürünü Türkiye’de, Türk kültürünü V4’te tanıt

Interlink
TR diaspora communities
in V4 with
V4 diaspora communities
in TR

Türkiye’deki V4 diasporalarını birbirlerine yakınlaştırır

Empower

V4 diaspora communities
& associations
in TR

Türkiye’deki diaspora toplumunu – derneklerinin ileriye gitmesini sağla

V4 in Turkey

Association of Poles in Istanbul (the grantee)

Istanbul Hungarian Culture and Friendship Association (with support)

Association of Czechs and Slovaks in Istanbul

 

Turkey in V4

Turkish-Hungarian Cultural, Informational and Art Foundation in Budapest

ČeskoTurecko, Praha

Czech-Turkish Friendship Association

Polish-Turkish Association for Friendship and Cooperation in Warsaw

Main Project Partners

Pera Museum, Mimar Sinan Fine Arts University, IKSV, Hungarian Cultural Centre, Hezarfen Film Gallery, Izmir Chamber of Architects, Moving Visegrad partners in V4,

Consulate Generals of V4 countries in Istanbul

Topluluklarımızı üyesi ve dostu olan Türk insanıyla birlikte, Orta Avrupa ülkeleri olan Çekya, Macaristan, Polonya ve Slovakya’yı, bir başka deyişle Vişegrad dörtlüsünü temsil eden kuruluşlarız.

Burada bulunuş amacımızın sebebi Türkiye ve Orta Avrupa arasındaki kültürel ve bireysel ilişkilerin yaygınlaşmasını sağlamaktır. Bu amaçta yapılacak olan işbirliği ve çalışmaları desteklemeyi görev kabullenip bunu aşağıdaki hususlar esaslı beyan etmenin gerekliliğine inanmaktayız.
We are organisations representing compatriot communities from four Central European countries (called Visegrad Four), Czechia, Hungary, Poland and Slovakia in Istanbul, along with Turkish nationals who are members of our organisations and friends of our countries.

We are here to promote cultural and interpersonal relations between our countries from Central Europe and Turkey – for the benefit of our people, the four Visegrad countries, and our new home Turkey and its nation. In order to foster cooperation towards these aims, we feel a need to declare the following.

I. Ortak Kimlik ve Özgünlük

Biz Çekler, Macarlar, Polonyalılar ve Slovakyalılar, ortak tarihsel ve kültürel köklerimizin fakında olmamız ve bizi özgün kılan diğer sebepler sayesinde, evlerimizden ne kadar uzaksak, bir birimize o kadar yakınız. 

Türk dostluk ve vatandaşlık dernekleri üyeleri bir arada uyum içerisinde yaşama kültürünü devamlı zenginleştirip desteklemektedir. Bu hem bireysel hem de ulusal olarak her topluma olduğu gibi, Türkiye toplumlarının özgünlüğüne de saygı duymamızı ve bir arada yaşamayla ilgili onlardan öğreneceğimiz şeyler olduğu manasına gelir.


II. Köklere İnmek

Her bir fert olarak kültürümüzün ve milli kimliğimizin bireysel özgün temsilcileriyiz. Bu bireysel temsil etme durumu bizi diğer resmi oluşumlardan ayıran faktır. Kuruluşumuz ve diğer kardeş kurumlarımız insanlarımızın kendi kökleriyle ilgili girişimlerde bulunmasına destek vermeye adanmıştır.


III. Dayanışma ve Sinerji

Orta Avrupa ve Türkiye arasındaki tarihsel bağa rağmen Türkiye’de uluslarımızın tanıtımı ve Avrupa’da Türkiye’nin tanıtımı yeterli istenen seviyeyi henüz bulmamıştır. Girişimimiz ortak dayanışma sayesinde, etkili kaynakların kullanılmasıyla bu durumu hafifletme gayretindedir.

 

IV. Anavatan Partnerleri

Bizler Türk insanının ve ya Vişegrad diaspora toplumunun ailesi, iş arkadaşları, komşusu ve arkadaşlarıyız. Kısacası, hem Vişegrad hem de Türk toplumunun bir parçasıyız. Hayatımız boyunca bu 5 ülke arasındaki dostluğu kuvvetlendirmek ve Vişegrad ülkelerini ve diplomasilerini desteklemek için gayrette bulunacağız. Adeta bu ülkelerin kültürel-diplomatik temsilcileri gibi algılanmayı gaye edineceğiz.

 

V. Sivil Toplum

Türkiye’deki sivil toplumun bir parçası olarak, sivil toplumun Türkiye’de ve Vişegrad ülkelerinde gelişimine katkıda bulunmak ana hedeflerimizden biridir.

 

VI.  Kültürler arası diyalog sorumluluğu

Bu alanda da kendimizi sorumlu hissetmemiz için farklı sebepler vardır. Vişegrad kültürünü Türkiye’de yaygınlaştırmakla birlikte Türk kültürünü de Vişegrad ülkelerindeki insanlar nezdinde temsil etmekteyiz.

 

VII. Kendi Anavatanımızdaki Türk İnsanı

Vişegrad ülkelerindeki Türk dernekleriyle işbirliği içerisinde olmak için bir hayli istekliyiz. Vişegrad toplumunun Türk toplumuna entegrasyonuna adanmış bir topluluk olmamızdan dolayı,  Türk insanına yeni vatanlarına uyum sağlamaları için gerekli yetilere sahip olduğumuzu düşünmekteyiz.

 

Bizi desteklemekle birlikte milletlerimiz arasındaki dostluğa da katkıda bulunmuş olursunuz.Bu geleneğin nesillere aktarılmasıyla birlikte, bu dostluğun uzun yıllar sürmesine de destek vermiş olursunuz.Hem bireysel olarak, hem de Türkiye’deki diplomatik misyonlarımızın yönlendirmesiyle çıkacağımız bu yolda Türk insanıyla birlikte çok fazla mesafe alacağımıza olan inancımız ve aramızdaki bağ zaman geçtikçe daha da derinleşecektir.
 

14 Nisan 2017, İstanbul

 

I. Common Identity and Uniqueness

The further from our homes, the more related, we Czechs, Hungarians, Poles and Slovaks, feel to each other, the more we are aware of our common historical origins and cultural background, and of that what makes us unique. Turkish members of compatriot and friendship associations enrich and support the co-existence and living in harmony. This teaches us the respectful understanding and cordial appreciation of the culture and people of Turkey and its uniqueness, as well as the uniqueness of each of us as nations and individuals.


II. Watering the Grassroots
We as people, not as formal institutions, are authentic carriers of national identity and culture. Our organisations and our fellowship are dedicated to empower initiatives of our people as coming from their identities’ grassroots.initiatives of our people as coming from their identities’ grassroots.

 

III. Solidarity and Synergy
Due to the historical relations between Central Europe and Turkey, our nations are not equally represented in Turkey, and vice versa. Our initiative is driven by a spirit of mutual solidarity in order to compensate the different situation by sharing resources. Furthermore, we are convinced of synergic effect of our cooperation.

 

IV. We as a Partner of Maternal States

We are family members, colleagues, neighbours, and friends of Turkish nationals or people from Visegrad diaspora communities. We are a part of the Turkish and Visegrad public, and through our lives, we work hard on building the friendly relations between our five countries and thus support Visegrad countries’ public diplomacy, and we would like to be perceived by them as an agent of the states’ public and cultural diplomacy.


V. Commitment to Civic Society

As civic initiatives, we are a part of civic society in Turkey. Thus we are committed to promoting its development in Turkey as well as in the Visegrad countries.

 

VI. Responsibility towards Intercultural Dialogue

We feel responsible for supporting intercultural dialogue. Both working on popularising Visegrad culture in Turkey, we also work on presenting Turkey and its culture in an undistorted way to people in the Visegrad countries.

 

VII. For Turkish Nationals in our Motherlands
We are keen to cooperate with Turkish compatriot associations in the Visegrad countries. As we are dedicated to easing the integration process of Visegrad nationals to Turkish society, we want to and are competent to support Turkish communities with integration in their new homelands.

 

By supporting us you support friendly ties between our nations we all will benefit from. By supporting the education of our children, you ensure that this friendship will last over many generations of thankful and confident citizens of Turkey. Implementing our vision and goals we would pay special attention to taking actions to be consistent with the lines shaped by the authorities of the host country and would try to support or be complimentary to the tasks pursued by the official consular-diplomatic mission representing our countries in Turkey.

 

In Istanbul, 14 April 2017

 

 

4+1=

Proje Sorumluları

Our Festival Team

Vişegrad koordinatörü Lead project managers 

Martin Maryška (CZ)

Andrea Gál (HU)

Financial Manager Finans Müdürü 

Ivana Kaçmaz (CZ)

Moving Visegrad koordinatörü coordinator

Edita Bapčányová (SK)

Orta Avrupa Film Festivali koordinatörü

Central European Film Festival coordinator

Agata Trojak (PL)

 

Toploluk etkenlileri koordinatörü Community activities coordinator

Beata Kwiatkowska (PL)

V4TRCI Yönetim Kurulu Başkanı Board of V4TRCI Chairmen

Joanna Kuruçaylıoğlu (PL)

Alexandra Izraelová (CZ)

Erdal Şalikoğlu (HU)

Martin, Edit and Andrea at a project meeting in Budapest, May 2017